Archipelag 1995-2011

archipelag-polonia-w-hiszpanii

Polska strona Stowarzyszenia Polaków w Hiszpanii “Orzeł Biały” Wydawana w hiszpańskim dzienniku “Diario de Alcalá”

Polska strona ukazująca sie w „Diario de Alcalà” pod nazwą „Archipelag” w chwili pojawienia się pierwszego numeru w grudniu 1995 roku była ewenementem w skali europejskiej.

Regularne wydawanie wkładki obcojęzycznej w dzienniku innego państwa nie miało dotychczas miejsca w historii prasy. Powstanie „Archipelagu” było owocem pomysłu zarządu Stowarzyszenia Polaków w Hiszpanii „Orzeł Biały” i odwagi kierownictwa „Diario de Alcalá”.

Ponad piętnastoletnia współpraca ułatwiała kształtowanie pozytywnego obrazu Polski

i Polaków w społeczeństwie hiszpańskim i torowała drogi do wzajemnego przełamywania uprzedzeń i stereotypów. Efektem materialnym tej współpracy jest zbiór numerów „Archipelagu”, który mamy zaszczyt zaprezentować.

Wartość „Archipelagu” wynika z dokumentalizacji życia emigracji polskiej w Alcalá de Henares. Przez wiele lat, zadanie to udawało się nam wykonywać.

Kończąc pragnę wyrazić wdzięczność tym Wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że „Archipelag” ukazywał się przez tak długi okres.

Dziękuje.

A.Buczyński

Poniżej dostępne materiały są własnością intelektualną Stowarzyszenia Polaków w Hiszpanii Orzeł Biały. Wszelkie reprodukcje powinny być konsultowane z właścicielami. Zostały udostępnione w celach informacyjnych lub do wakorzystania do badań naukowych.

Rok – 1995.   Rok -1996   Rok -1997  Rok – 1998   Rok – 1999   Rok – 2000

Partnerzy:

    cowmadrycie Jerzy Janiszewski poloniab-logo